[Chuyển đến nội dung]

đanh dâu bai đăng "trầm cảm sau sinh"

Giúp đỡ bà mẹ và trẻ em

Xem trước mục nhập

Kiểm tra trầm cảm ở bà mẹ là một cách để đi.

Chăm sóc sức khỏe sinh thường phức tạp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thay đổi có thể xảy ra thông qua một bước đơn giản. Lấy trường hợp trầm cảm của người mẹ. Không thể bàn cãi rằng trầm cảm là một bệnh lý có khả năng chữa trị cao, đặc biệt nếu được xác định và điều trị sớm.

Đọc thêm
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt