[Chuyển đến nội dung]

đanh dâu bai đăng "ParentBurnout"

Có bạn có thể: Làm thế nào để quản lý những khó khăn

Xem trước mục nhập

Đối với những người vừa làm việc vừa nuôi dạy con cái ở nhà, đại dịch COVID-19 đã trở thành một cơn bão hoàn hảo.

Ngay cả trong những thời điểm “bình thường”, việc đồng thời là vợ / chồng, cha mẹ và nhân viên có thể cảm thấy khó khăn và nhiều người có thể cảm thấy rằng họ không hoàn thành 100 phần trăm vai trò đó.

Đọc thêm
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt