[Chuyển đến nội dung]

đanh dâu bai đăng "BehavioralHealth"

COVID-19, sức khỏe hành vi và sự gia tăng đáng báo động của các vụ tự tử

Xem trước mục nhập

Giám đốc Y tế, Tiến sĩ Jessica Chaudhary thảo luận về mối liên hệ giữa COVID-19 và tỷ lệ tự tử gia tăng và những gì có thể được thực hiện với nó.

Cô cũng thảo luận về việc đại dịch đã nêu bật tầm quan trọng của sức khỏe hành vi đối với sức khỏe toàn người như thế nào.

Đọc thêm

Kết nối các dấu chấm giữa sức khỏe hành vi và nhà ở

Xem trước mục nhập

Công nhận tháng 5 là Tháng nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, Beacon Health Options đã sản xuất một số video về các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến sức khỏe hành vi.

Trong video hôm nay, Giám đốc Hội nhập Y tế của Beacon, Tiến sĩ Nancy Norman, MPH, thảo luận về mối liên hệ giữa sức khỏe hành vi và nhà ở an toàn / giá cả phải chăng.

Đọc thêm
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt