[Chuyển đến nội dung]

Tiến sĩ Howard Savin

Howard Savin, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Cấp cao, Chất lượng và Kết quả Tự kỷ, là một nhà tâm lý học lâm sàng, nhà điều hành chăm sóc sức khỏe hành vi cấp cao và doanh nhân. Ông là người sáng lập / Giám đốc điều hành của Autism Services Group (ASG), công ty quản lý quyền lợi bảo hiểm tự kỷ độc lập đầu tiên. ASG được mua lại bởi Beacon Health Strategies vào năm 2011, và Tiến sĩ Savin hiện là Phó Chủ tịch Cấp cao, Chương trình Tự kỷ cho Beacon Health Options.

Tiến sĩ Savin trước đây từng là Phó Chủ tịch cấp cao / Giám đốc Lâm sàng của Devereux - nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi trẻ em và người lớn phi lợi nhuận lớn nhất quốc gia, trước khi thành lập ASG. Tiến sĩ Savin cũng đã xuất bản và trình bày nhiều về các lĩnh vực chất lượng và trách nhiệm giải trình.

Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt