[پرش به محتوا]

شریلپرکینز

چریل پرکینز ، RN ، BSN ، مدیر ارشد بالینی در گزینه های بهداشتی Beacon ، بر عملیات خدمات بالینی ، پزشکی و با کیفیت Beacon Health Options نظارت می کند. وی در نقش خود ، اولویت های استراتژیک را برای دستیابی به نتایج مثبت عضو با تمرکز بر افزایش برنامه های بالینی برای ارائه مراقبت از کل افراد تعیین می کند. وی در Beacon در سال 2017 به عنوان معاون ارشد مدیریت بالینی آغاز به کار کرد جایی که مسئولیت رهبری استراتژیک و عملیاتی همه برنامه های بهداشت رفتاری ، از جمله مدیریت پرونده ، مدیریت استفاده ، برنامه کمک به کارمندان و خدمات بحران را بر عهده داشت.

لینک برتر
fa_IRفارسی