[Chuyển đến nội dung]

đanh dâu bai đăng "post-traumatic stress disorder"

Trả lại cho những người đã cho rất nhiều

Xem trước mục nhập

Khi chúng ta kỷ niệm Tháng Tri ân các Gia đình Quân nhân Quốc gia và Ngày Cựu chiến binh vào tháng 11 này, người Mỹ sẽ tôn vinh và ghi nhận vô số những người đàn ông và phụ nữ đã hy sinh rất nhiều cho quân đội và quốc gia của chúng ta. Trong khi chúng tôi tôn vinh sự phục vụ của họ, đây là thời điểm tốt để tìm hiểu thêm về tai họa âm thầm của những thách thức tâm lý và tinh thần mà nhiều cựu chiến binh phải đối mặt hàng ngày. Một Cựu chiến binh Khủng hoảng Sức khỏe Tâm thần và gia đình của họ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần duy nhất và liên tục. Theo Liên minh Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần, các cựu chiến binh phải đối mặt với ba mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe tâm thần: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) Trầm cảm Chấn thương sọ não (TBI) Trong khi bất kỳ ai cũng có thể bị những tình trạng này, các cựu chiến binh tiếp xúc với chúng thường xuyên hơn nhiều so với dân thường . Gần một phần chín…

Đọc thêm
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt