[Chuyển đến nội dung]

đanh dâu bai đăng "MentalIllness"

Đào tạo nhân viên của nhà cung cấp: Thu hẹp khoảng cách đối xử về bất bình đẳng sức khỏe

Xem trước mục nhập

Những người mắc bệnh tâm thần gặp khó khăn trong việc tiếp cận với chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc biệt là so với chăm sóc sức khỏe thể chất.

Trên thực tế, trên toàn thế giới, hơn 70 phần trăm người mắc bệnh tâm thần không được điều trị sức khỏe tâm thần.

Đọc thêm
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt