[Chuyển đến nội dung]

đanh dâu bai đăng "Drug diversion"

Phân loại ma túy: Tội ác ảnh hưởng đến tất cả mọi người

Xem trước mục nhập

Chuyển hướng thuốc được định nghĩa là bất kỳ việc chuyển thuốc theo toa từ kênh phân phối hoặc sử dụng hợp pháp sang kênh phân phối hoặc sử dụng bất hợp pháp.

Thường được coi là xảy ra trong môi trường ngoại trú - với bác sĩ mua sắm, "nhà máy thuốc" và gia đình hoặc bạn bè dùng thuốc không được kê đơn cho họ - sự chuyển hướng thuốc có thể xảy ra trong bệnh viện và các cơ sở điều trị nội trú khác. Đây là một vấn đề rất thực tế và tốn kém, với những ảnh hưởng sâu rộng, thường được gọi là tội phạm “nhiều nạn nhân”.

Đọc thêm
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt