[Chuyển đến nội dung]

Giảm chênh lệch sức khỏe thông qua chăm sóc có văn hóa

Trong video hôm nay công nhận Tháng Năm là Tháng Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần, Phó Giám đốc Dịch vụ Y tế Hành vi của Beacon, Tiến sĩ Charma Dudley thảo luận về những cách mà sự chênh lệch trong tiếp cận, nhận thức và điều trị ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe hành vi cho các nhóm dân số đa dạng và cách Anthem đang tăng cường năng lực văn hóa giữa các nhà cung cấp để giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe.

Bấm vào mũi tên để xem video.

Miễn bình luận

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Các nhận xét không phù hợp và / hoặc không liên quan đến chủ đề hiện tại sẽ không được xuất bản.

Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt