[Chuyển đến nội dung]

Kết nối các dấu chấm giữa sức khỏe hành vi và nhà ở

Công nhận tháng 5 là Tháng nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, Beacon Health Options đã sản xuất một số video về các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến sức khỏe hành vi. Trong video hôm nay, Giám đốc Hội nhập Y tế của Beacon, Tiến sĩ Nancy Norman, MPH, thảo luận về mối liên hệ giữa sức khỏe hành vi và nhà ở an toàn / giá cả phải chăng, nhà ở không an toàn và tình trạng vô gia cư, và cách Anthem tăng cường tiếp cận nhà ở và chăm sóc sức khỏe hành vi để cải thiện kết quả.

Bấm vào mũi tên để xem video.


Miễn bình luận

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Các nhận xét không phù hợp và / hoặc không liên quan đến chủ đề hiện tại sẽ không được xuất bản.

Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt