[Chuyển đến nội dung]

Susan Coakley

Susan Coakley, Chủ tịch, Beacon Health Options, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dẫn dắt các nhóm thực hiện các mục tiêu kinh doanh thông qua kinh nghiệm dày dặn của mình trong chính sách chăm sóc và chăm sóc sức khỏe có quản lý liên quan đến Medicaid và dân số thương mại. Trước Beacon, bà Coakley là Chủ tịch Kế hoạch HealthNet của Trung tâm Y tế Boston, nơi bà giám sát định hướng chiến lược và hoạt động kinh doanh, sự phát triển liên tục của các chương trình và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của các thị trường mới và hiện tại, đồng thời thực hiện các sáng kiến để cải thiện sức khoẻ của các thành viên và xác định vị trí của chương trình sức khoẻ để thực hiện lâu dài. Tốt nghiệp Cao đẳng Connecticut, cô có bằng luật của Đại học Northeastern và bằng thạc sĩ về y tế công cộng của Trường Y tế công cộng Yale.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt