[Chuyển đến nội dung]

Sandy Werner

Sandy Werner là Trợ lý Phó Chủ tịch Truyền thông Gắn kết của Beacon Health Options, nơi cô lãnh đạo một nhóm phát triển các phương thức truyền thông từng đoạt giải thưởng cho các bên liên quan của Beacon. Trong suốt 27 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông sức khỏe, bà Werner đã tập trung vào việc cung cấp cho các cá nhân những thông tin đáng tin cậy, có thể hành động có thể giúp họ quản lý những thách thức trong cuộc sống. Cô nhận bằng cử nhân tiếng Anh tại Đại học Bucknell.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt