[Chuyển đến nội dung]

Melanie Dupon

Melanie DuPon, Giám đốc điều hành tài khoản cấp cao, cộng tác với các tổ chức khách hàng của Beacon Health Option để tạo và thực hiện các chiến lược tại nơi làm việc nhằm giúp mọi người vượt qua các mối quan tâm về sức khỏe tâm thần, sử dụng chất kích thích và cuộc sống hàng ngày. Là một cựu chiến binh 16 năm của Beacon, Melanie đã làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe từ năm 1991 tại Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, áp dụng chính sách y tế và xã hội vào môi trường thực tế. Cô nhận bằng cử nhân của Đại học Trent ở Peterborough, Ontario và bằng thạc sĩ về chính sách công của Đại học Johns Hopkins.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt