[Chuyển đến nội dung]

John Carman

John Carman, Giám đốc Dịch vụ Sáng tạo của Beacon Health Options, là một nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật đa lĩnh vực với con mắt đổi mới và hoàn thiện pixel. Chuyên môn của ông xoay quanh thế giới thiết kế tương tác, thiết kế nhận diện thương hiệu, sáng tạo nội dung và tài sản thế chấp in ấn và đã làm việc cho nhiều khách hàng, bao gồm doanh nghiệp, chính trị, tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt