[Chuyển đến nội dung]

Heather Mermel

Heather Mermel, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược Bang New York tại Beacon Health Options, dẫn đầu các nỗ lực của Beacon trong việc chuyển đổi MMC về Sức khỏe Hành vi cho Trẻ em và các sáng kiến cho các nhóm dân số đặc biệt. Trước khi làm việc tại Beacon, cô là Giám đốc Chính sách và Vận động cho Trẻ em và Gia đình tại Liên minh Sức khỏe Hành vi, nơi cô phát triển và thực hiện chính sách và chương trình vận động của Liên minh cũng như các hoạt động liên quan đến trẻ em, thanh niên và gia đình. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, bà Mermel đã nhận bằng thạc sĩ về sức khỏe cộng đồng của Đại học Columbia, Trường Y tế Công cộng Mailman và bằng cử nhân về khoa học thần kinh hành vi của Cao đẳng Lafayette.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt