[Chuyển đến nội dung]

Dale Seamans

Dale Seamans, Biên tập viên Điều hành, Lãnh đạo Tư tưởng, làm việc với Phó Giám đốc Y tế của Beacon Health Options để giúp Beacon trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng về sức khỏe hành vi bằng cách gắn kết thực tiễn của Beacon với cơ sở bằng chứng. Bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một phóng viên của một tờ nhật báo địa phương, cô Seamans đã làm việc trong ngành xuất bản tài chính và pháp luật với tư cách là một nhà văn, biên tập viên và phóng viên trước khi tham gia chăm sóc sức khỏe khoảng 20 năm trước. Cô nhận bằng cử nhân văn học Anh tại Cao đẳng Middlebury và bằng thạc sĩ báo chí tại Đại học Northeastern.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt