[Chuyển đến nội dung]

CherylPerkins

Cheryl Perkins, RN, BSN, Giám đốc Lâm sàng tại Beacon Health Options, giám sát các hoạt động dịch vụ lâm sàng, y tế và chất lượng của Beacon Health Options. Trong vai trò của mình, cô đặt ra các ưu tiên chiến lược để đạt được kết quả sức khỏe tích cực của hội viên, tập trung vào việc tăng cường các chương trình lâm sàng để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện. Cô bắt đầu làm việc tại Beacon vào năm 2017 với tư cách là phó chủ tịch cấp cao về quản lý lâm sàng, nơi cô chịu trách nhiệm lãnh đạo chiến lược và hoạt động của tất cả các chương trình sức khỏe hành vi, bao gồm quản lý trường hợp, quản lý sử dụng, chương trình hỗ trợ nhân viên và các dịch vụ khủng hoảng.

Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt