[Chuyển đến nội dung]

AmyPearlman

Amy Pearlman, Trợ lý Phó Chủ tịch, Đối tác Nhà cung cấp, làm việc để tích hợp tầm nhìn lâm sàng của Beacon Health Options với các nhà cung cấp trong mạng lưới. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã chuyển đổi giữa cài đặt nhà cung cấp và người trả tiền với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận và sức khỏe cho các cá nhân và gia đình. Cô là Nhân viên Công tác Xã hội Lâm sàng được cấp phép độc lập ở bang Massachusetts, với bằng thạc sĩ về Công tác Xã hội của Đại học Smith, và bằng cử nhân Tâm lý học và Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha của Đại học Brandeis.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt