[Przejdź do treści]

JenniMyers

Jenni Myers, dyrektor ds. Strategii korporacyjnej, pracuje w Beacon Health Options od maja 2013 r., Gdzie pracuje nad rozwojem i wdrażaniem strategicznych inicjatyw na rzecz poprawy świadczenia opieki zdrowotnej. Licencjonowany certyfikowany pracownik socjalny, pani Myers, pracowała w branży opieki długoterminowej przez pięć lat przed przybyciem do Beacon. Posiada podwójne tytuły magisterskie z pracy socjalnej i administracji biznesowej w Boston College oraz tytuł licencjata z psychologii na Lehigh University.
Górny link
pl_PLPolski