[Przejdź do treści]

Dr Erick Messias

Erick Messias, MD, MPH, PhD dołączył do Beacon Health Options jako dyrektor medyczny w Arkansas w sierpniu 2015 r. Dr Messias urodził się i wychował w Brazylii, gdzie ukończył szkołę medyczną i praktykował medycynę rodzinną na obszarach wiejskich, zanim przeniósł się do USA. w 1997 r. i otrzymanie obywatelstwa amerykańskiego w 2014 r.

Dr Messias ukończył staż z psychiatrii na University of Maryland w 2001 r. Oraz z medycyny prewencyjnej w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w 2003 r. W Hopkins uzyskał również tytuł magistra zdrowia publicznego i doktorat z psychiatrii. epidemiologia. Od tego czasu dr Messias praktykuje psychiatrię w prywatnej praktyce i instytucjach akademickich w Georgii i Arkansas. W latach 2010-2015 był dyrektorem medycznym Walker Family Clinic i House Staff Mental Health Service na University of Arkansas for Medical Sciences w Little Rock. Opublikował także kilka artykułów w czasopismach naukowych na temat czynników ryzyka depresji i samobójstw, a także schizofrenii i epidemiologii psychiatrycznej.

Górny link
pl_PLPolski