[Doorgaan naar artikel]

Ondersteun ouders die voor kinderen met autisme zorgen

Applied Behavior Analysis (ABA) wordt door velen beschouwd als de gouden standaard voor de behandeling van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). April is de Nationale Autisme Bewustmakingsmaand, waardoor het een goed moment is om het belang van deze evidence-based benadering, en in het bijzonder de rol van ouders en verzorgers, opnieuw te bekijken.

Ouders en verzorgers spelen een cruciale rol in het ABA-proces, aangezien ze centraal staan bij het versterken van wat tijdens de sessie door de ABA-therapeut wordt geleerd. Zo'n rol is een uitdaging voor ouders en verzorgers en kan begrijpelijkerwijs ouderlijke stress veroorzaken. In feite is stress de belangrijkste reden voor het gebrek aan ouderbetrokkenheid bij het vroege interventieprogramma van een kind, zoals ABA, volgens een studie.

Het ondersteunen van ouders en verzorgers is daarom belangrijk voor een succesvolle ABA-behandeling van een kind.

Ouders versterken ABA-therapie

Vroegtijdige diagnose en interventie zijn nodig om de beste resultaten te bereiken bij de behandeling van kinderen met autisme. ASS-behandeling richt zich op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden, zelfhulpvaardigheden en sociale interacties van kinderen. ABA gebruikt specifieke lesmethoden, zoals positieve bekrachtiging, met een focus op hoe leren wordt bereikt. Wanneer het kind niet actief in therapie is, versterken ouders en verzorgers wat tijdens deze sessies is geleerd.

Ouders en verzorgers spelen een cruciale rol in het ABA-proces, aangezien ze centraal staan bij het versterken van wat tijdens de sessie door de ABA-therapeut wordt geleerd.

ABA-therapie is inderdaad lang niet zo effectief zonder ouderlijke betrokkenheid. Als ouders niet meedoen, er ontstaat een verbroken verbinding tussen wat er in therapie wordt onderwezen en wat er thuis gebeurt. Deze ontkoppeling voorkomt dat kinderen het geleerde toepassen in verschillende instellingen en omgevingen. Leren in ABA vereist ook herhaling en oefening, en oefenmogelijkheden gaan verloren als het kind deze bekrachtiging niet ontvangt van ouders en verzorgers thuis. Kinderen die consistent ouderlijk onderwijs krijgen in combinatie met een programma voor vroege interventie, vertonen over het algemeen verbeterde cognitieve en ontwikkelingsvaardigheden.

De gegevens laten zien dat ABA werkt. In een studie van de kinderen met ASS die gedurende twee jaar 40 uur per week intensief werden behandeld, functioneerde 47 procent van degenen die deze intensieve ABA-therapie kregen op hetzelfde niveau als hun leeftijdsgenoten die geen ASS hadden.

Om betrokken te blijven, hebben ouders ondersteuning nodig

Ouders vertrouwen op zowel formele als informele ondersteuning om hun kind met autisme te helpen, aldus een onderzoek op gezinsondersteunende behoeften. Informele ondersteuning omvat hulp bij alledaagse taken en emotionele steun van familie en vrienden. Meer formele ondersteuning omvat hulp van talloze professionals, variërend van logopedisten tot gedragstherapeuten tot leraren in het speciaal onderwijs. Beide vormen van ondersteuning zijn effectiever wanneer ze worden geboden in de context van gezinsgerichte zorg, die vraagt om het aangaan van relaties op basis van wederzijds respect en open communicatie.

De studie meldt ook dat moeders en vaders er anders over denken of aan hun ondersteuningsbehoeften wordt voldaan. Moeders en vaders ervaren ouderlijke druk onevenredig vaak omdat "moeders hogere niveaus van opvoedingsstress en meer depressieve symptomen meldden dan vaders", hoewel de meeste ondersteunende diensten op moeders zijn gericht, gaat het onderzoek verder.

Kortom, de onvervulde behoeften van moeders zijn gericht op kindertherapieën en -behandelingen, terwijl vaders vinden dat in hun behoeften niet wordt voorzien op het gebied van zelfzorg en ontspanning van ouders. Het is belangrijk om op deze verschillen te letten, aangezien we bepalen welke ondersteuning ouders nodig hebben om hen te helpen effectiever te zijn in de opvoeding en therapie van hun kinderen.

Ondersteuning van ouders van kinderen met ASS

Ongeacht de verschillende ondersteuningsbehoeften die door moeders en vaders worden geuit, is ondersteuning inderdaad noodzakelijk. Het is niet alleen van cruciaal belang voor ouders, maar ook van cruciaal belang voor de succesvolle ontwikkeling van het kind. Zoals opgemerkt, is stress de belangrijkste reden voor een gebrek aan ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen we die stress dan aanpakken?

Onderzoek geeft aan dat toegang tot een steungroep en vervolgdiensten na de diagnose het meest voordelig zijn voor ouders. Een ouderondersteuningsgroep helpt ouders om zich beter aan te passen aan de diagnose, stress te verminderen en door diensten te navigeren. Terwijl ouders van kinderen met ASS steun zoeken bij vrienden, geven ze er de voorkeur aan steun te krijgen van gezinnen met ASS-ervaring: 68 procent zocht steun bij vrienden, terwijl 93 procent informatie zocht bij families met een gelijkaardige diagnose.

Onderzoek toont aan dat toegang tot een steungroep en follow-updiensten na de diagnose het meest voordelig zijn voor ouders.

Het dichten van gaten in de zorg is altijd van cruciaal belang voor een succesvolle behandeling, en ondersteuning voor ouders van kinderen met autisme is daarop geen uitzondering. Beacon's ervaring met alle gedragsmatige gezondheidsproblemen heeft ons die belangrijke les geleerd. Specifiek voor ASS, biedt Beacon's gecoördineerde zorgmodel voor ABA-therapie gezinsondersteuning door een toegewijd klinisch ASD-team, inclusief casemanagement en hulp bij doorverwijzingen naar een ABA- of gedragsgezondheidsnetwerk. Door middel van een behoeftenanalyse identificeren en bieden we doorlopende gezinscoaching, inclusief informatie over behandelingsopties, strategieën voor het omgaan met het gezin en belangenbehartiging. We verbinden gezinnen ook met juridische / financiële bronnen, steungroepen en online educatieve informatie.

De benadering is gezinsgericht, wat, zoals opgemerkt, het meest effectief is. Het helpt om de behoeften te bepalen die uniek zijn voor elk gezinslid, zoals informatie over behandelingen voor de moeder of ontspanningsmogelijkheden voor de vader. Aangezien we gezinnen met kinderen met ASS willen helpen, is het absoluut noodzakelijk dat we het hele gezin erbij betrekken, omdat kinderen met ASS niet kunnen gedijen zonder de steun van hun familie


10 Opmerkingen. Verlaat nieuw

Lori Jeanne Peloquin
14 april 2021 16:25

Nog meer gezinsgericht is het DIR / Floortime-model dat ook wordt ondersteund door onderzoek. Het richt zich op het emotionele ontwikkelingsniveau van het kind, hun individuele verschillen en relaties met zorgverleners om hun emotionele groei te ondersteunen.

Beantwoorden
Debra Fruchtman
15 april 2021 00:00 uur

Ik ben het ermee eens dat DIR / Floortime ook moet worden overwogen. Het is een geweldige interventie. Veel van zijn benaderingen zijn ook erg handig bij het werken met alle kinderen.

Beantwoorden

Betrokkenheid van het gezin is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van elk op ABA gebaseerd behandelplan. In onze praktijk moedigen we ouderparticipatie en feedback zoveel mogelijk aan. We beschouwen onze rol altijd als die van begeleiding en ondersteuning voor gezinnen, zowel als voor de leerling zelf. Ik ben erg blij om te horen dat deze ondersteuning beschikbaar wordt gesteld aan gezinnen in nood.

Beantwoorden

Ik ben een gediplomeerd klinisch maatschappelijk werker en ik heb een non-verbale autistische kleinzoon en zijn vader woont bij mij. Het kost veel tijd om dit kind op te voeden en te begeleiden. Niemand kan het alleen, en hoewel ABA-therapie geweldig klinkt, is het niet erg gemakkelijk beschikbaar, vooral als het kind een Medicaid-ziektekostenverzekering heeft. We hebben er al wat ervaring mee, maar het wordt nooit regelmatig voortgezet vanwege de bureaus, maar het is ook erg stressvol om iemand in je huis te laten doen, of om constant een kind mee te nemen naar afspraken. Ik wil alleen maar zeggen dat je niet genoeg kunt doen om gezinnen op deze manier te ondersteunen, en de meeste mensen begrijpen eigenlijk niet wat voor voortdurende stress het met zich meebrengt. Bedankt voor dit artikel.

Beantwoorden

Alle ouders en verzorgers moeten hun best doen om aan zelfzorg te denken om de kinderen en familieleden te kunnen blijven ondersteunen in hun zorg en leven 🙂

Beantwoorden
Lenore Collupy
14 april 2021 18:08 uur

Als familielid van een inmiddels volwassen zoon met ASS, en als Family Advocate is 'gezinsgerichtheid' essentieel in de zorg en behandeling van onze kinderen. Ik heb altijd gezegd dat dit echt een "alomtegenwoordige" ontwikkelingsstoornis is - ASD kabbelt in en beïnvloedt vele levens ... vooral de gezinnen. Als gezin moeten we blijven pleiten voor consistente ondersteuning en behandeling voor onze kinderen, maar ook voor de behoefte aan respijtzorg, zodat het gezin weer op krachten kan komen. Dit artikel brengt de familiale stressfactoren naar voren - laten we manieren vinden om verlichting te geven en te bieden!

Beantwoorden
Lenore Collupy
14 april 2021 18:23 uur

Leuk artikel over het belang van “gezinsgericht” zijn voor iedereen die geraakt wordt in de cirkel van deze “doordringende” ontwikkelingsstoornis! We moeten ons blijven inzetten voor niet alleen de behandeling van de kinderen met ASS, maar ook voor het bieden van stressverlichting voor de gezinnen ... om te blijven pleiten voor noodzakelijke respijtdiensten zodat het gezin kan opladen. Gezinnen moeten tijdens deze reis gesterkt en veerkrachtig blijven!

Beantwoorden
Tony Salkas
14 april 2021 18:24

Ik moet de moeder herhalen die schreef dat de intense services die u noemt (40 uur / week!) In veel staten niet beschikbaar zijn (Id.). Ik denk ook dat een ontbrekend stuk de stress is voor de broers en zussen die te maken hebben met de ASS bro. of zus. Ze moeten hun tijd opofferen voor hun broer of zus met speciale behoeften. Ook de stress bij de ouders als koppel. Ik vermoed dat het aantal echtscheidingen hoog is. Ik hou vooral van het idee van een steungroep voor deze gezinnen.

Beantwoorden

AANE is een geweldige steun voor gezinnen!

Beantwoorden

Ik denk dat de meeste van deze gezinnen die dergelijke stress ervaren, het DIRfloortime-therapiemodel moeten overwegen. Het is ongelooflijk effectief, het behandelt uw kind als een heel persoon in plaats van te proberen hun "stoornis" te maskeren en het kost lang niet zo veel tijd. Ik moest mijn eigen kinderen elke keer een uur lang maximaal 2 / week meenemen. Ik kan de stress van het nemen van een jong kind naar een therapieomgeving van 40 uur per week niet bevatten. Dat is belachelijk. En ik denk niet dat veel mensen zich realiseren dat de vorm van therapie ABA op zichzelf een stressfactor is. Bij deze therapie zal uw kind natuurlijk gestrest raken.

Beantwoorden

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *
Opmerkingen die ongepast zijn en / of niet betrekking hebben op het onmiddellijke onderwerp, worden niet gepubliceerd.

Top Link
nl_NLNederlands