[Doorgaan naar artikel]

Beste praktijken voor 988

Het landelijke 988-crisiszorgsysteem gaat op 16 juli 2022 live. Dit nieuwe alarmnummer is uitsluitend bedoeld voor iedereen die een gedragscrisis doormaakt, ongeacht de ernst ervan. 988 is ontworpen om het huidige 911-oproepsysteem te ontlasten, de afhankelijkheid van wetshandhaving te verminderen en het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp te verminderen, terwijl medelevende zorg wordt geboden aan mensen in crisis.

Om de fundamentele doelstellingen van 988 te realiseren, zal het systeem meer moeten zijn dan een getal. Het moet een goed gefinancierd en gecoördineerd ecosysteem zijn van opgeleide professionals in de geestelijke gezondheidszorg in combinatie met ultramoderne middelen die een multi-touch-ervaring bieden die de nazorg vergemakkelijkt. Consistentie tussen provincies en staten zal ook bijdragen aan het succes ervan.

De National Alliance on Mental Illness (NAMI) heeft drie kerncomponenten genoemd die nodig zijn om een ideaal crisisresponssysteem te vormen.1

  1. Regionaal Crisis Callcenter
  2. Reactie van mobiel crisisteam
  3. Crisisopvang- en stabilisatiefaciliteiten

Callcenters zijn het eerste aanspreekpunt voor iemand die een gedragscrisis doormaakt. De centra worden bemand met getrainde professionals in de geestelijke gezondheidszorg en zullen fungeren als een hub met de mogelijkheid om mobiele crisisteams te sturen, de beschikbaarheid van intramurale zorg te controleren en poliklinische afspraken voor dezelfde dag of de volgende dag te regelen. Ze zullen ook follow-upgesprekken voeren en indien nodig communiceren met zorgverleners.

Mobiele crisisteams worden ingezet wanneer mensen meer nodig hebben dan telefonische ondersteuning. Een voorbeeld van zo'n team is het model dat zich in de praktijk heeft bewezen: opgeleide collega's werken samen met geschoold personeel op bachelor- of masterniveau. In sommige regio's zijn er zelfs specifieke jeugdcrisisteams. Deze mobiele crisisteams zullen helpen om passende zorg/ondersteuning te bieden en onnodige inzet van wetshandhavers of ziekenhuisopname te voorkomen.

Realtime verbinding met de beschikbaarheid van bedden bij stabilisatiefaciliteiten is nodig om de best mogelijke zorg te bieden wanneer een persoon in crisis moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Een voorbeeld van zo'n werkmodel is de samenwerking van Beacon met OPEN BEDS, die een beddenregistratie levert waarmee faciliteiten een persoon via het systeem kunnen accepteren of weigeren. De faciliteiten kunnen ook andere essentiële informatie verstrekken, zoals hoe lang het duurt om een persoon te beoordelen of af te wijzen of waarom iemand is afgewezen. Dit systeem implementeert ook een realtime GPS-verzending in sommige regio's.

Een laatste onderdeel dat niet over het hoofd mag worden gezien, is het partnerschap met de gemeenschap. Door met elke gemeenschap samen te werken, kan een crisiszorgsysteem worden aangepast aan hun specifieke behoeften. Het goede nieuws is dat ervaren bedrijven zoals Beacon deze kerncomponenten al hebben, waardoor de respons op gedragscrises sneller, veiliger en vooral meer medelevend is.

Lees meer over het 988 crisiszorgsysteem.

1 https://www.nami.org/getattachment/43600aa2-34db-4fb0-964c-3b86927f768f/Advocacy-Resource-on-988-Crisis-Response-System-Vi


Geen opmerkingen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *
Opmerkingen die ongepast zijn en / of niet betrekking hebben op het onmiddellijke onderwerp, worden niet gepubliceerd.

Top Link
nl_NLNederlands