[Doorgaan naar artikel]

Verbetering van de resultaten voor mensen met een stoornis in het gebruik van opioïden

Invoervoorbeeld

In 2021, the number of drug overdose deaths in the United States increased by nearly 29%, topping 100,000 annually. More than 75% of those deaths were from opioids (75,673).[1] With alarming statistics like these, the need for effective treatment options for opioid use disorder (OUD) is urgent. The use of medications for opioid use disorder (MOUD) is currently the most effective treatment for OUD.[2] Although there are three FDA-approved medications (methadone, buprenorphine, and naltrexone), MOUD is not utilized as much as it could be. In acute care settings many inpatient units still rely on traditional withdrawal management protocols, which are associated with high risk for relapse, accidental overdose, and/or death due to decreased physical tolerance. In 2018, Beacon Health Options…

Lees verder

Toegang tot gedragsmatige gezondheidszorg vergroten door middel van publieke / private partnerschappen

Invoervoorbeeld

Door Wendy Martinez Boer, Beacon Crisis Leader Negen jaar geleden reed ik tijdens de spits in Atlanta naar huis, bang dat ik niet op tijd zou zijn om mijn 2-jarige op te halen van de kinderopvang. Er was veel verkeer en ik was al laat na een crisis op het werk. Plotseling voelde ik een verpletterende pijn op de borst die uitstraalde naar beide armen en naar mijn kaak. Instinctief reed ik de snelweg af, sloeg een supermarkt in, kocht een aspirine, kauwde erop en keek naar de winkelbediende en zei: "Bel alsjeblieft 112. Ik heb een hartaanval." Binnen enkele seconden kwamen omstanders die ook leken te weten wat ze moesten doen, tussenbeide om me kalm te houden. Een van hen nam zelfs contact op met mijn…

Lees verder

Verbetering van de gezondheidsgelijkheid één algoritme tegelijk

Invoervoorbeeld

Gegevens en algoritmen worden vaak gebruikt in de gezondheidszorg om populaties te identificeren die baat kunnen hebben bij specialistisch zorgbeheer. Gegevensgestuurde programma's die gebruikmaken van algoritmen kunnen het ziektebeheer en de gezondheidsresultaten verbeteren en de zorgkosten verlagen. Ze hebben ook het potentieel om vooroordelen weg te nemen bij menselijke besluitvorming als het gaat om toegang tot zorg. Maar wat gebeurt er als het algoritme zelf bevooroordeeld is? Recent onderzoek heeft aangetoond dat algoritmen in de gezondheidszorg[1] en andere gebieden[2] vooringenomenheid kunnen vertonen ten opzichte van bepaalde populaties als gevolg van systemisch racisme dat wordt weerspiegeld in de gegevens die worden gebruikt om deze computergebaseerde berekeningen te maken. In de gezondheidszorg wordt bijvoorbeeld vaak vertrouwd op gegevens over kosten en zorggebruik als indicator voor de ernst van het probleem. Echter,…

Lees verder

Het stigma op geestelijke gezondheid verminderen door samenwerking met de gemeenschap

Invoervoorbeeld

Met de lancering van 988 deze zomer, werken veel staten hard aan de voorbereiding. Hoewel elke staat zijn eigen unieke reeks aanbieders en diensten heeft, kan het een hele uitdaging zijn om ze te coördineren in een effectief crisissysteem dat in staat is om alle mensen van dienst te zijn. Voor een succesvolle lancering van de 988 moet elke staat een gecoördineerd crisisresponssysteem implementeren als het contact met het 988-centrum niet voldoende is om in de onmiddellijke behoefte te voorzien. Investeringen in mobiele crisisresponsteams en een continuüm van op faciliteiten gebaseerde crisisprogramma's kunnen bestaande programma's en diensten verbeteren en versterken om tijdige, passende zorg te bieden. Deze omvatten psychiatrische spoedeisende zorgfaciliteiten, crisisstabilisatieprogramma's van 23 uur, respijtcentra voor leeftijdsgenoten, residentiële crisisprogramma's, gedeeltelijke ziekenhuisopnameprogramma's en...

Lees verder

Het overwinnen van stigma voor een betere geestelijke gezondheid

Invoervoorbeeld

Hoewel attitudes langzaam veranderen, blijft stigma een belangrijke barrière vormen voor de behandeling van geestelijke gezondheidszorg. Volgens Mental Health America kreeg meer dan de helft van de mensen die in 2020 aangaven psychische problemen te ervaren, geen behandeling.[1] Bovendien gaf de BCBS-gezondheidsindex aan dat ernstige depressie en angst 32-40 procent minder worden gediagnosticeerd in zwarte en Latijns-Amerikaanse/Latino-gemeenschappen.[2] Hoewel de redenen hiervoor kunnen verschillen, zegt de American Psychological Association dat lagere diagnosepercentages waarschijnlijk worden veroorzaakt door een gebrek aan begrip van de zorgverlener voor culturele verschillen, stigma en belemmeringen voor het krijgen van zorg, zoals sociaaleconomische verschillen en vooringenomenheid / ongelijkheid van zorg. Vooral in de zwarte gemeenschap kan stigma alomtegenwoordig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen…

Lees verder

Verhoging van het eigen vermogen op het gebied van gedragsgezondheid in Massachusetts: MBHP kent $250K toe aan subsidie

Invoervoorbeeld

Het Massachusetts Behavioral Health Partnership (MBHP) is een bedrijf van Beacon Health Options en een leider in het helpen van mensen om een gezonder leven te leiden door toegang tot kritieke diensten. Als onderdeel van haar inzet voor gelijkheid en toegang op het gebied van gedragsgezondheid, heeft MBHP onlangs meer dan $130K aan subsidies toegekend aan vijf organisaties uit het hele Gemenebest om de toegang tot en betrokkenheid bij gedragsgezondheidszorg voor diverse bevolkingsgroepen te vergroten. Deze financiering is de eerste ronde van een subsidiecyclus die uiteindelijk $250K zal verdelen in subsidies gericht op dit dringende probleem. MBHP ontving meer dan 100 inzendingen uit heel Massachusetts. Na een uitgebreid evaluatie- en besluitvormingsproces hebben de volgende organisaties subsidie gekregen: Aspire Health Alliance Community Health Network Area 17 The Learning Center…

Lees verder

Crisiszorg redt levens door geïndividualiseerde diensten

Invoervoorbeeld

Voor de 22-jarige Claire [1] was de vakantie een uitdaging. Binnen een paar dagen na een bezoek aan huis merkten haar ouders dat Claire niet zichzelf was. Ze had al dagen niet geslapen en leek het contact met de realiteit te verliezen. Naarmate Claire's gedrag grilliger werd, belde haar vader 911. Normaal gesproken kan een 911-oproep resulteren in een ambulancerit naar de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp, of de betrokkenheid van wetshandhavers. Maar dit telefoontje was anders. De coördinator van 911, die een gespecialiseerde training had gekregen van lokale organisaties voor geestelijke gezondheidscrisis, erkende dat Claire hulp nodig had van een professional in de geestelijke gezondheidszorg. Dankzij de gedragscrisislijn van de staat heeft de coördinator Claire's vader warm overgedragen aan een zorgzame medewerker in de geestelijke gezondheidszorg die is opgeleid in crisisrespons. Eenmaal verbonden, de mentale...

Lees verder

Beste praktijken voor 988

Invoervoorbeeld

Het landelijke 988-crisiszorgsysteem gaat op 16 juli 2022 live. Dit nieuwe alarmnummer is uitsluitend bedoeld voor iedereen die een gedragscrisis doormaakt, ongeacht de ernst ervan. 988 is ontworpen om het huidige 911-oproepsysteem te ontlasten, de afhankelijkheid van wetshandhaving te verminderen en het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp te verminderen, terwijl medelevende zorg wordt geboden aan mensen in crisis. Om de fundamentele doelstellingen van 988 te realiseren, zal het systeem meer moeten zijn dan een getal. Het moet een goed gefinancierd en gecoördineerd ecosysteem zijn van opgeleide professionals in de geestelijke gezondheidszorg in combinatie met ultramoderne middelen die een multi-touch-ervaring bieden die de nazorg vergemakkelijkt. Consistentie tussen provincies en staten zal ook bijdragen aan het succes ervan. De Nationale Alliantie…

Lees verder

Zwarte pioniers op het gebied van geestelijke gezondheid

Invoervoorbeeld

Deze Black History Month drukken we onze dankbaarheid uit voor de bijdragen van zwarte Amerikanen die hebben gevochten en blijven vechten voor gezondheidsgelijkheid. We erkennen dat er meer moet worden gedaan om gelijkheid in de gezondheidszorg te bereiken. Beacon Health Options zet zich in voor het bevorderen van gedragsgelijkheid, zodat alle mensen, ongeacht ras of etniciteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap en geografische of financiële toegang, geïndividualiseerde zorg kunnen krijgen die blijk geeft van culturele nederigheid en hun gezondheid en welzijn verbetert . Deze maand werpen we een licht op slechts enkele van de pioniers die de weg hebben gebaand voor een dieper begrip en een beter leven voor iedereen. Van baanbrekend vroeg onderzoek dat het debat over desegregatie aanwakkert, tot nieuwe technieken en therapieën die we herkennen...

Lees verder

Het bevorderen van gelijkheid in gedrag en gezondheid - begin op scholen

Invoervoorbeeld

Veel factoren zijn van invloed op het gedrag van onze schoolkinderen. De COVID-19-pandemie levert een voor de hand liggende bijdrage, maar dat geldt ook voor de kwestie van gedragsgelijkheid. Lang voor de pandemie was de geestelijke gezondheid van kinderen een groeiende crisis. Volgens het advies van de Surgeon General in 2021 over de geestelijke gezondheid van jongeren, worstelde tot 1 op de 5 kinderen van 3 tot 17 jaar met een gemelde mentale, emotionele, ontwikkelings- of gedragsstoornis. Bovendien kreeg ongeveer de helft van de 7,7 miljoen kinderen met een behandelbare psychische stoornis geen adequate behandeling.1 Wat is gedragsgelijkheid? Behavioural Health Equity is het recht op toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg voor alle bevolkingsgroepen, ongeacht ras, etniciteit, geslacht, sociaaleconomische status, seksuele geaardheid of geografische locatie van het individu.

Lees verder
Top Link
nl_NLNederlands