[Doorgaan naar artikel]

Ban de vakantieblues uit

Invoervoorbeeld

Er is een reden waarom de feestdagen vaak 'de mooiste tijd van het jaar' worden genoemd. Met minstens 15 verschillende feestdagen en vieringen heeft het een speciale religieuze en culturele betekenis voor een verbluffend lappendeken van mensen van over de hele wereld. Een tijd voor familiebijeenkomsten, feesten met vrienden en spirituele connecties, de feestdagen kunnen vreugde opwekken als geen andere tijd van het jaar. De feestdagen zijn echter niet altijd leuk voor iedereen. De maand december kan negatieve gedachten en gevoelens oproepen wanneer de vakantiestress toeneemt, de uitgaven stijgen en ondersteuning ontbreekt. Financiële problemen kunnen reizen om familie te zien verhinderen of een ouder achterlaten om hun kind uit te leggen waarom het gezin niet kan deelnemen aan het geven van geschenken...

Lees verder

Met een beetje dankbaarheid kom je een heel eind

Invoervoorbeeld

"Het erkennen van het goede dat je al in je leven hebt, is de basis voor alle overvloed." – Eckhart Tolle Nu de feestdagen beginnen, kijken sommige mensen uit naar vreugdevolle feesten, tijd weg van het werk of speciale momenten met familie en vrienden. Voor anderen kunnen gevoelens van eenzaamheid, wanhoop of verdriet in deze tijd van het jaar bijzonder uitgesproken zijn. Hoewel veel geestelijke gezondheidsproblemen het beste kunnen worden aangepakt met de steun van een professional, zijn er dingen die op individueel niveau of met familie en sociale steun kunnen worden gedaan om gevoelens van verdriet of hopeloosheid te verbeteren. Het oefenen van dankbaarheid kan een positieve invloed hebben op je geest, lichaam en relaties met anderen. Een gevoel van betekenis, meer vreugde en meer...

Lees verder

De kaars aan beide kanten branden: 6 tips om stress bij mantelzorgers te verminderen

Invoervoorbeeld

Voor velen markeert november het begin van het seizoen van geven. Voor degenen die voor familie en dierbaren zorgen, kan dat seizoen echter het hele jaar duren. Naarmate de bevolking van ons land vergrijst, neemt de behoefte aan meelevende en betaalbare zorgverlening toe. Vaak is die rol onbetaald en komt deze toe aan een familielid. Volgens recente schattingen van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geven 22,31 TP2T volwassenen in de Verenigde Staten aan zorg te hebben verleend aan een familielid of geliefde in de afgelopen 30 dagen.[1] Mantelzorg is een van de belangrijkste en meest lonende dingen die je voor een dierbare kunt doen. Het is ook een van de meest uitdagende omdat het extra emotionele en fysieke spanning met zich meebrengt...

Lees verder

5 tips om iemand te helpen die worstelt met een eetstoornis

Invoervoorbeeld

Eetstoornissen treffen miljoenen Amerikanen, en naar verwachting zal ongeveer 1 op de 10 er tijdens hun leven een krijgen.[1] Aandoeningen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetaanvallen treffen mensen van alle leeftijden, rassen, lichaamstypes en geslachten.[2] Iedereen kan op elk moment in het leven een eetstoornis ontwikkelen. In veel gevallen begint het tijdens de adolescentie of jongvolwassenheid, met een gemiddelde leeftijd van 12-25 jaar.[3] Tijdens de COVID-pandemie duidde een piek in gemelde eetstoornissen op een toename van meer dan 70% in het belvolume naar nationale hotlines.[4] Met eetstoornissen als de meest dodelijke psychische aandoening bij jonge mensen, is het een probleem dat we niet kunnen negeren.[5] De statistieken zijn alarmerend. In een onderzoek dat adolescente meisjes volgde tot…

Lees verder

Top over leiderschap in aandelen brengt passie - en beleidsaanbevelingen - op tafel

Invoervoorbeeld

“Ik zie een toekomst waarin iedereen die geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, die krijgt. We moeten een einde maken aan de afzonderlijke en ongelijke behandeling van geestelijke gezondheid en verslaving en ervoor zorgen dat ieder van ons een volledig, zinvol leven kan leiden.” ~ Het geachte Patrick J. Kennedy, voormalig vertegenwoordiger van de VS en oprichter van het Kennedy Forum. Onlangs is 988 – het nieuwe landelijke nummer voor suïcidepreventie en crisiszorg – live gegaan. De Suicide and Crisis Lifeline heeft de mogelijkheid om het spel te veranderen als het gaat om toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten. Het vormt een toegangspoort tot behandeling voor alle niveaus van gedragsmatige gezondheidszorg en kan voor veel meer worden gebruikt dan zelfmoordpreventie. 988 kan worden gebruikt wanneer iemand...

Lees verder

Beacon en Kennedy-Satcher: bevordering van gelijkheid in gedrag en gezondheid

Invoervoorbeeld

In juli zal de eerste landelijke crisishotline voor gedragsproblemen op het gebied van gezondheid live gaan. Het equivalent van 911 voor geestelijke gezondheid, 988 markeert een historische mijlpaal in het verbeteren van de toegang tot levensreddende crisisdiensten. Hoewel 988 een cruciale stap voorwaarts is om de huidige geestelijke gezondheidscrisis in de Verenigde Staten aan te pakken, is er nog veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat het crisisresponssysteem billijk is, met name voor gemeenschappen die in het verleden grote ongelijkheid en trauma hebben meegemaakt. Gegevens geven aan dat mensen die zich identificeren als LGBTQIA+; zwart, inheems en gekleurde mensen (BIPOC); plattelandsgemeenschappen; immigranten, vluchtelingen en niet-Engels sprekende mensen; mensen met een handicap; oudere volwassenen; mensen die dakloos of instabiel zijn; voorheen opgesloten of bij justitie betrokken bevolkingsgroepen; overlevenden van trauma; en…

Lees verder

Verbetering van de resultaten voor mensen met een stoornis in het gebruik van opioïden

Invoervoorbeeld

In mei 2022 schatte de CDC dat meer dan 107.600 Amerikanen stierven aan een overdosis drugs van december 2020 tot december 2021, waarmee opnieuw een tragisch record werd gevestigd in de SUD-crisis van het land. Meer dan 75% van die sterfgevallen waren door opioïden (75.673).[1] Met alarmerende statistieken zoals deze is de behoefte aan effectieve behandelingsopties voor opioïdengebruiksstoornis (OUD) dringend. Het gebruik van medicijnen voor opioïdengebruiksstoornis (MOUD) is momenteel de meest effectieve behandeling voor OUD.[2] Hoewel er drie door de FDA goedgekeurde medicijnen zijn (methadon, buprenorfine en naltrexon), wordt MOUD niet zoveel gebruikt als zou kunnen. In acute zorgomgevingen vertrouwen veel ziekenhuisafdelingen nog steeds op traditionele protocollen voor ontwenningsbehandeling, die gepaard gaan met een hoog risico op terugval, onbedoelde overdosering en/of...

Lees verder

Toegang tot gedragsmatige gezondheidszorg vergroten door middel van publieke / private partnerschappen

Invoervoorbeeld

Door Wendy Martinez Boer, Beacon Crisis Leader Negen jaar geleden reed ik tijdens de spits in Atlanta naar huis, bang dat ik niet op tijd zou zijn om mijn 2-jarige op te halen van de kinderopvang. Er was veel verkeer en ik was al laat na een crisis op het werk. Plotseling voelde ik een verpletterende pijn op de borst die uitstraalde naar beide armen en naar mijn kaak. Instinctief reed ik de snelweg af, sloeg een supermarkt in, kocht een aspirine, kauwde erop en keek naar de winkelbediende en zei: "Bel alsjeblieft 112. Ik heb een hartaanval." Binnen enkele seconden kwamen omstanders die ook leken te weten wat ze moesten doen, tussenbeide om me kalm te houden. Een van hen nam zelfs contact op met mijn…

Lees verder

Verbetering van de gezondheidsgelijkheid één algoritme tegelijk

Invoervoorbeeld

Gegevens en algoritmen worden vaak gebruikt in de gezondheidszorg om populaties te identificeren die baat kunnen hebben bij specialistisch zorgbeheer. Gegevensgestuurde programma's die gebruikmaken van algoritmen kunnen het ziektebeheer en de gezondheidsresultaten verbeteren en de zorgkosten verlagen. Ze hebben ook het potentieel om vooroordelen weg te nemen bij menselijke besluitvorming als het gaat om toegang tot zorg. Maar wat gebeurt er als het algoritme zelf bevooroordeeld is? Recent onderzoek heeft aangetoond dat algoritmen in de gezondheidszorg[1] en andere gebieden[2] vooringenomenheid kunnen vertonen ten opzichte van bepaalde populaties als gevolg van systemisch racisme dat wordt weerspiegeld in de gegevens die worden gebruikt om deze computergebaseerde berekeningen te maken. In de gezondheidszorg wordt bijvoorbeeld vaak vertrouwd op gegevens over kosten en zorggebruik als indicator voor de ernst van het probleem. Echter,…

Lees verder

Het stigma op geestelijke gezondheid verminderen door samenwerking met de gemeenschap

Invoervoorbeeld

Met de lancering van 988 deze zomer, werken veel staten hard aan de voorbereiding. Hoewel elke staat zijn eigen unieke reeks aanbieders en diensten heeft, kan het een hele uitdaging zijn om ze te coördineren in een effectief crisissysteem dat in staat is om alle mensen van dienst te zijn. Voor een succesvolle lancering van de 988 moet elke staat een gecoördineerd crisisresponssysteem implementeren als het contact met het 988-centrum niet voldoende is om in de onmiddellijke behoefte te voorzien. Investeringen in mobiele crisisresponsteams en een continuüm van op faciliteiten gebaseerde crisisprogramma's kunnen bestaande programma's en diensten verbeteren en versterken om tijdige, passende zorg te bieden. Deze omvatten psychiatrische spoedeisende zorgfaciliteiten, crisisstabilisatieprogramma's van 23 uur, respijtcentra voor leeftijdsgenoten, residentiële crisisprogramma's, gedeeltelijke ziekenhuisopnameprogramma's en...

Lees verder
Top Link
nl_NLNederlands